Skip to the content

The Toro Company – Generalforsamling 16.03.2021

På generalforsamling i The Toro Company (TTC US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 86 100 stemmeberettigede aksjer i TTC US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,08 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.