Skip to the content

TGS Nopec Geophysical Co ASA – Generalforsamling 11.5.2021

På generalforsamling i TGS Nopec Geophysical Co ASA (TGS NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 480 000 stemmeberettigede aksjer i TGS NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,4 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.