Skip to the content

Tencent Holdings Ltd – Generalforsamling 20.5.2021

På generalforsamling i Tencent Holdings Ltd (700 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på samtlige agendapunkter med unntak av punkt 5. Under punkt 5 ber imidlertid styret om en fullmakt til å kunne utstede inntil 20 % nye aksjer. Vi synes en slik utvidelsesfullmakt er for vid, da det fra et governance-perspektiv er mer vanlig å be om en utvidelse av maks 10 % av utestående aksjer i selskapet, og valgte derfor å stemme imot dette forslaget. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 378 400 stemmeberettigede aksjer i 700 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,004 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.