Skip to the content

Tencent Holdings Ltd. - Generalforsamling 15.05.2019

På generalforsamling i Tencent Holdings Ltd (700.HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 97 000 aksjer i 700.HK på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,001% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.