Skip to the content

Tencent Holdings Ltd. - Generalforsamling 13.05.2020

På generalforsamling i Tencent Holding Ltd (700 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 74 300 aksjer i 700 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,001 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.