Skip to the content

Tencent Holdings Ltd – Ekstraordinær Generalforsamling 20.5.2021

På ekstraordinær generalforsamling i Tencent Holdings Ltd (700 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 378 400 stemmeberettigede aksjer i 700 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,004 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.