Skip to the content

Tassal Group LTD – Generalforsamling 28.10.2021

På generalforsamling i Tassal Group LTD (TGR AU) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 091 000 stemmeberettigede aksjer i TGR AU på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.