Skip to the content

Tassal Group ltd – Generalforsamling 28.10.2020

På generalforsamling i Tassal Group ltd (TGR AU) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 753 000 aksjer i TGR på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,36 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.