Skip to the content

Tanzania Breweries Ltd - Generalforsamling 17.08.2020

På generalforsamling i Tanzania Breweries Ltd (TBL TZ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 206 900 aksjer i TBL på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,07 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.