Skip to the content

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. – Ordinær generalforsamling 08.06.2022

På ordinær generalforsamling i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 19 000 stemmeberettigede aksjer i TSM US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.