Skip to the content

Subsea 7 SA – Generalforsamling 4.6.2021

På generalforsamling i Subsea 7 SA (SUBC NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 880 000 stemmeberettigede aksjer i SUBC NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,6 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.