Skip to the content

SUBC 7 S.A. – Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling 17.04.2019

På generalforsamling i SUBC 7 S.A. (SUBC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt.

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 615 000 aksjer SUBC 7 S.A på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0.8 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.