Skip to the content

Square Pharmaceuticals Ltd – Generalforsamling 15.12.2020

På generalforsamling i Square Pharmaceuticals Ltd (SQUARE BD) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 663 318 aksjer i SQUARE på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,19% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.