Skip to the content

Square Pharmaceuticals Ltd – Generalforsamling 12.12.2019

På generalforsamling i Square Pharmaceuticals Ltd (SQUARE BD) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 925 700 aksjer i SQUARE BD på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,35 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.