Skip to the content

Spektrum ASA. - Generalforsamling 24.05.2019

På generalforsamling i Spektrum ASA (SPU) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 700 000 aksjer i SPU på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 1,28% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.