Skip to the content

Spektrum ASA – Ekstraordinær Generalforsamling 21.06.2019

På ekstraordinær generalforsamling i Spektrum ASA (SPU) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 700 000 aksjer i SPU på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 1,22% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.