Skip to the content

Sparebank1 SR-Bank – Generalforsamling 24.04.2019

På generalforsamling i Sparebank1 SR-Bank (SR-BANK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt.

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 515 000 aksjer SRBANK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0.2 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.