Skip to the content

S&P Global Inc – Ekstraordinær generalforsamling 11.03.2021

På ekstraordinær generalforsamling i S&P Global Inc (SPGI US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 19 300 stemmeberettigede aksjer i SPGI US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.