Skip to the content

Shionogi & Co. - Generalforsamling 23.06.2020

På generalforsamling i Shionogi & Co. (4507 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 173 000 aksjer i 4507 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,056 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.