Skip to the content

Selvaag Bolig ASA.- Generalforsamling 30.04.2019

På generalforsamling i Selvaag Bolig ASA (SBO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 880 000 aksjer i SBO på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,94% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.