Skip to the content

Selvaag Bolig AS - Generalforsamling 24.04.2020

På generalforsamling i Selvaag Bolig AS (SBO NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 400 000 aksjer i SBO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,43 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.