Skip to the content

Self Storage Group - Generalforsamling 25.05.2020

På generalforsamling i Self Storage Group (SSG NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 050 000  aksjer i SSG på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,245 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.