Skip to the content

Self Storage Group ASA – Generalforsamling 26.5.2021

På generalforsamling i Self Storage Group ASA (SSG NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 500 000 stemmeberettigede aksjer i SSG NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,8 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.