Skip to the content

Selamat Sempurna - Generalforsamling 24.07.2020

På generalforsamling Selamat Sempurna (SMSM IJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 33 537 000 aksjer i SMSM på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,58 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.