Skip to the content

Sea-Hawk Navigation ASA – Generalforsamling 28.06.2019

På generalforsamling i Sea-Hawk Navigation ASA (SEA-HAWK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 39442 aksjer i SEA-HAWK på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 5,23% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.