Skip to the content

Sea-Hawk Navigation AS – Ekstraordinær generalforsamling 11.04.2019

På generalforsamling i Sea-Hawk Navigation AS (SEA-HAWK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt.

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 39 442 aksjer i SEA-HAWK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 5,23 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.