Skip to the content

SD Standard Drilling – Generalforsamling 03.06.2020

På generalforsamling i SD Standard Drilling (SDSD NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 15 000 000 aksjer i SDSD på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,61 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.