Skip to the content

Sanford Ltd – Generalforsamling 20.12.2021

På generalforsamling i Sanford Ltd (SAN NZ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 766 500 stemmeberettigede aksjer i SAN NZ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,8 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.