Skip to the content

Sanford Ltd – Generalforsamling 13.12.2019

På generalforsamling i Sanford Ltd (SAN NZ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 653 500 aksjer i SAN NZ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,7 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.