Skip to the content

Sandford Ltd – Generalforsamling 16.12.2020

På generalforsamling i Sanford Ltd (SAN NZ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 565 600 aksjer i SAN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,61% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.