Skip to the content

Salmar ASA – Generalforsamling 8.6.2021

På generalforsamling i Salmar ASA (SALM NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 42 000 stemmeberettigede aksjer i SALM NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,04 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.