Skip to the content

Salmar ASA. – Generalforsamling 05.06.2019

På generalforsamling i Salmar ASA (SALM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 67 300 aksjer SALM på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,06 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.