Skip to the content

Salmar ASA - Generalforsamling 03.06.2020

På generalforsamling i Salmar ASA (SALM NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 45 800  aksjer i SALM på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,04 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.