Skip to the content

Salmar ASA – Ekstraordinær generalforsamling 04.12.2020

På ekstraordinær generalforsamling i Salmar ASA (SALM NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 38 050 aksjer i SALM på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,034% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.