Skip to the content

Safaricom PLC - Generalforsamling 31.07.2020

På generalforsamling Safaricom PLC (SAFCOM KN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 10 897 000 aksjer i SAFCOM på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,027 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.