Skip to the content

Safaricom Ltd – Generalforsamling 30.08.2019

På generalforsamling i Safaricom Ltd (SAFCOM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 18 123 300 aksjer SAFCOM på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,05 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.