Skip to the content

QL Resources Berhad – Generalforsamling 22.9.2021

På generalforsamling i QL Resources Berhad (QLG MK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 429 200 stemmeberettigede aksjer i QLG MK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.