Skip to the content

Puregold Price Club Inc - Generalforsamling 18.08.2020

På generalforsamling i Puregold Price Club Inc (PGOLD PM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 925 000 aksjer i PGOLD på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.