Skip to the content

Puregold Price Club Inc. - Generalforsamling 14.05.2019

På generalforsamling i Puregold Price Club Inc. (PGOLD) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 4 940 000 aksjer i PGOLD på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,17% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.