Skip to the content

Puregold Price Club Inc – Generalforsamling 11.5.2021

På generalforsamling i Puregold Price Club Inc (PGOLD PM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 375 000 stemmeberettigede aksjer i PGOLD PM på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.