Skip to the content

PT Selamat Sempurna Tbk- Generalforsamling 03.05.2019

På generalforsamling i PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene.

Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 33 937 000 aksjer i Selamat på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,59% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.