Skip to the content

Planet Fitness - Generalforsamling 29.04.2019

På generalforsamling i Planet Fitness (PLNT) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 94 000 aksjer i PLNT på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,11% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.