Skip to the content

Ping An Insurance Group – Generalforsamling 25.03.2021

På generalforsamling i Ping An Insurance Group (2318 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 187 000 stemmeberettigede aksjer i 2318 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,003 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.