Skip to the content

Ping An Insurance– Generalforsamling 09.04.2020

På generalforsamling i Ping An Insurance (2318 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 632 000 aksjer i 2318 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,0,022 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.