Skip to the content

Pareto Bank - Generalforsamling 28.03.2019

På generalforsamling i Pareto Bank (PARB) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt.

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 900 000 aksjer Pareto Bank på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,54 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.