Skip to the content

Pareto Bank – Generalforsamling 25.03.2021

På generalforsamling i Pareto Bank (PARB NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 273 345 stemmeberettigede aksjer i PARB NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,823 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.