Skip to the content

Pareto Bank – Generalforsamling 23.04.2020

På generalforsamling i Pareto Bank (PARB NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 150 000 aksjer i PARB NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,65 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.