Skip to the content

Pareto Bank ASA – Ekstraordinær Generalforsamling 27.06.2019

På ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA (PARB) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 965 577 aksjer i PARB på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 1,38% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.