Skip to the content

Pareto Bank ASA – Ekstraordinær generalforsamling 25.11.2021

På ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA (PARB NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 350 000 stemmeberettigede aksjer i PARB NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,9 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.