Skip to the content

Orkla ASA – Generalforsamling 25.04.2019

På generalforsamling i Orkla ASA (ORK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1,580,000 aksjer ORK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,16 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.